Personal Data

Persondatapolitik

Vi har brug for oplysninger, når du handler hos os: 

Navn, adresse, telefonnummer(valgfrit) og mail.  

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for på kunne levere varen til dig.   

Persondata registreres hos Knuckit ApS og opbevares i fem år, hvorefter de slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. Dette drejer sig om virksomheder i leveringskæden, så som lagerhotel og fragtmand.
 
Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

Den dataansvarlige på www.knuckit.com er Knuckit ApS, kontaktperson: Per Jensen. 

Du har ret til på få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig samt at få dem slettet.
Hvis du mener, at oplysningerne er forkerte, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være nødvendige data, der ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: info@knuckit.com

Hvis du mener at vi har behandlet dine oplysninger på ulovlig vis, kan du indsende en formel klage til datatilsynet. Du finder klagevejledningen her:

https://www.datatilsynet.dk/databeskyttelse/klage-til-datatilsynet

 

 

Personal data policy

We need information when you shop with us:

Name, address, telephone number (optional) and email.

 

We register and pass on the personal information necessary to be able to deliver the order to you.

 

Personal data is registered with Knuckit ApS and is stored for five years, after which they are deleted.

We also collaborate with a number of other companies that store and process data. Those companies process information solely on our behalf and may not use it for their own purposes.
These companies encompass other parts of the delivery chain, such as logistics partners and delivery service companies.

 

We only work with data processors in the EU or in countries that can provide your information with adequate protection.

The data responsible for www.knuckit.com is Knuckit ApS, contactperson: Per Jensen.

 

You have the right to be informed of what information we process about you as well as having them deleted.

If you believe the information is incorrect, you have the right to have it corrected. In some cases, we have a duty to delete your personal data if you request it. It can e.g. be necessary data are no longer necessary in relation to the purpose for which we were to use them. You can also contact us if you believe your personal data is being processed in violation of the law. You can write to us at: info@knuckit.com

If you believe that we have processed your data in violation of the law, you can also submit a formal complaint with “Datatilsynet” – the Danish authority regarding the handling of personal data. You can find the complaint guide here:
https://www.datatilsynet.dk/databeskyttelse/klage-til-datatilsynet

 

 

ny $('a[href*="#"]') .not('[href="#"]') .not('[href="#0"]') .click(function(event) { if ( location.pathname.replace(/^\//, '') == this.pathname.replace(/^\//, '') && location.hostname == this.hostname ) { var target = $(this.hash); target = target.length ? target : $('[name=' + this.hash.slice(1) + ']'); if (target.length) { event.preventDefault(); $('html, body').animate({ scrollTop: target.offset().top }, 1000, function() { var $target = $(target); $target.focus(); if ($target.is(":focus")) { return false; } else { $target.attr('tabindex','-1'); $target.focus(); }; }); } } });